El principi del principi

Jocs a la sorra

Barcelona, 9 de desembre de 1968

      Vista la documentación elevada en 28 de setiembre de 1.968 por parte de D. Santiago Sans Valls, a los efectos de constitución de una asociación en Barcelona (…) Considerando que los fines de la asociación indicada pueden entenderse como lícitos y determinados conforme lo previsto en los apartados 2 y 3 del art. 1º de la Ley,

       HE ACORDADO proceder a la inscripción de la entidad “JUEGOS EN LA ARENA, teatro de investigación” en el Registro provincial de asociaciones, sección 1ª, con el número 1.258.

En aquests anys no eren permeses les inscripcions en català, però van accedir a que figurés a sota, entre parèntesis, JOCS A LA SORRA, teatre d’investigació.

Finalitat de l’associació

La finalitat d’aquesta associació era la de facilitar una cobertura legal a les activitats del grup de teatre Gogo, promogut per Santiago Sans (escriptor, crític, comentarista i director teatral) que fins aleshores havia actuat sota el paraigües de l’Institut d’Estudis Nord- americans (ien), a la Via Augusta de Barcelona.

Com a socis fundadors figuren, a més de Santiago Sans, Josep Mª Servitje (advocat), M. Lluïsa Borràs (escriptora i crítica d’art), Mercè Camprubí (assistent social) i Francesc Alborch (enginyer tècnic). I, també com a socis, entre d’altres, Anna Bosch (bibliotecària), Pilar Simón (empresària), Mario Gas (actor i director teatral), Ignacio Álvarez de Sotomayor (dissenyador), Camilo Garcia i Paco Valls (actors).

Tots ells i alguns més, segons les necessitats de l’obra,  col·laboraven i actuaven en els muntatges de Gogo, dirigits per Mario Gas i Satiago Sans; Josep M. Servitje, que era amic personal i company d’estudis d’aquest darrer, no va formar part de l’elenc d’actors.

Jocs a la sorra i Cavall Fort