Teatre

La premsa a dit

“Propone una serie de nuevos elementos teatrales en el campo de la creación dramàtica destinada a un público infantil y juvenil”.  J. A. Benach.

“Continua sorprenent amb la qualitat i espectacularitat de les seves produccions”. J. Vilà i Folch.

“La barreja de fonètiques és un obstacle que ni els actors no han pogut evitar” O. Campalans

“Nos da a entender que los montajes para los pequeños merecen el mismo respeto que los de los mayores”. J. Sandoval.

“El espectáculo es, a mi juicio, totalmente inadecuado a la mentalidad infantil”. J. Ma Loperena.

“Su creatividad culmina con este nuevo planteamiento insólito en el teatro juvenil”. J. L. Corbet.

“Sorpren que el grup hagi aixecat un muntatge tan ensopit, confús i a la vegada tan tòpic”. O. Campanals.

“La representación es un alarde de colorido, vestuario, música y hermosas canciones”. La Voz de Almeria.

“Una vez más acredita a U de cuc como uno de los mejores grupos de teatro infantil”. M.L. Sabaté.

“Sus representaciones teatrales han obtenido elogios de prensa de nuestro país y del extrangero”. El Correo Catalán.

“Fue la novedad del Congreso. Un ejemplo total de verdadero y auténtico teatro”. I. F. Almarza.

Textos sense estrenar

    U de cuc no va poder assolir la majoria d’edat. Va deixar d’existir als disset anys. No va tenir prou temps per a dur a terme tot allò que tenia previst, com el muntatge de certes obres, els assaigs d’algunes de les quals estaven força avançats.

  • El tresor del pirata negre (J. Mª Benet i Jornet)
  • L’Aneguet lleig i tres títols més (Lüis Coquart i Francesc Alborch)
  • Ali Bey (Yago Pericot)
  • Kim-Kima (Mª Aurèlia Capmany)