El gran Claus i el petit Claus

TEMPORADA 1975-1976

Fotos de F.A.B.