Contes de la vora del foc

TEMPORADES 1978-1979 i 1980

Imatges de "La misa de Sant Ximpli"

Realització Josep Massagé