El somni de Bagdad

TEMPORADA 1976

Fotos de Pau Barceló (en blanc i negre) i F.A.B (en color)